top of page

IKYA COACHING

IKYA Coaching™ omfatter et langt større nedslagsfelt enn annen type coaching. I IKYA handler det først og fremst om å legge til rette for naturens  overordnede agenda, kanalisert gjennom den funksjonen bedriften har som struktur for manifestasjon og læring innenfor et mindre og mer spesialisert kollektivt univers. 

 

IKYA Coaching™ inkluderer alle individer og størrelser som er involvert i utfoldelsen og  like-stiller derfor bedriften, problemstillingen og individet, og jobber med de forskjellige delene som én samlet enhet. Vi arbeider ut fra det perspektivet at bedriften er den overordnede strukturen for den bevisstheten som skal utfoldes, manifesteres og erfares gjennom, og inkluderer alle overordnede og underordnede funksjoner.

Med IKYA Coaching™ er det viktig å jobbe i forhold til naturens overordnede agendaen, og legge til rette på naturens premisser –  ikke påtvinge løsninger og strukturer som ikke tjener naturen og den potensielle utfoldelsen som bedriften er en manifestasjon av. 

Når vi jobber med IKYA Coaching™ kombinerer vi med IKYA Space Clearing™ lokasjon og IKYA Konseptuell Space Clearing™. Disse metodene bidrar til å få de tingene som må bearbeides og tilpasses opp til overflaten, mens vi med coaching jobber praktisk og konkret med de delene som må realiseres. I tillegg er bevisstgjøring av det som faktisk utfolder seg et viktig aspekt av IKYA Coaching™. Å lære å jobbe sammen i henhold til en overordnet agenda, er en viktig målsetting med IKYA Coaching™.

Tilbake.

bottom of page