top of page

IKYA PARTERAPI

Et godt og nærende samliv er drømmen for mange. Et forhold der man bygger hverandre opp, hvor kjærligheten er sterk og hvor kommunikasjonen er fri og dynamisk. Men hvordan få det til?

 

Et godt og trygt forhold oppstår ikke av seg selv. Når den første forelskelsen er over kreves målrettet arbeid, kommunikasjon, og vilje til å tilpasse seg den andre. Et forhold speiler oss tydelig, og viser oss ofte sider av oss selv vi trenger å bearbeide. Det å virkelig åpne seg for et annet menneske får frem våre egne sårbarheter og traumer. Forholdet blir den viktigste arenaen for vår kommunikasjon med vår egen prosess og hvordan den speiles i verden.

 

I møtet med hverdagen er vi ofte så oppslukt i få hjulene til å gå rundt at vi ikke er flinke nok til å gi næring til forholdet. Mange av oss har forestillinger om at vår partner skal fylle alle lengsler og behov vi ikke har klart å fylle selv, og så føler vi oss sveket dersom partneren viser seg å ikke kunne gjøre dette. IKYAs perspektiv er at du må lære å gjenkjenne og fylle dine egne behov og sette partneren fri fra din egen prosess for å nå et dypere nivå av kjærlighet i forholdet. Slik sett fokuserer IKYA parterapi like mye på hvordan du skal arbeide med deg selv og gjenkjenne din egen prosess, som det å arbeide med forholdet direkte.

Ønsker du å få mer ut av din relasjon og trenger ny inspirasjon og motivasjon?

Du kan ikke lage en god matrett av dårlige ingredienser. Siden dere begge er ingrediensene i parforholdet, legger vi til rette for at dere kan foredle deres egenskaper og prosess, slik at hva dere bringer inn i forholdet er det beste dere begge kan tilby. Vi vil arbeide med å gjøre dere mer samkjørte både i bevissthet og mønstre, slik at dere oversikt kan få en sterkere opplevelse av å være et team som sammen skaper det livet dere ønsker.

 

IKYA Parterapi™ arbeider også med de spirituelle aspektene av et forhold. Vi kan se på de dypere bånd og oppgaver som binder dere sammen, og assistere dere i å virkeliggjøre deres potensialer, både som par og som enkeltindivider.

 

IKYA Parterapi™ kan lære deg å virkelig se din partner, forbi dine egne forestillinger og behov. Det er da forholdet virkelig kan bli en kjærlighetsarena for vekst og utfoldelse.

 

IKYA Parterapi™ er egnet for både par og enkeltpersoner . 

bottom of page