top of page
IKYA Vibrationel Healing

AKTIVITETER

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

Mellom IKYA-behandlingene er det viktig at mottaker jobber aktivt, både på sitt indre, og i sitt ytre liv. Å jobbe på denne måten krever innsats og kreativitet, og da er det nyttig med god støtte og innspill fra flere vinkler. Vår erfaring at dette gjør det enklere, er mer inspirerende og akselererer mottakers prosess.

IKYA Stille Retreat

 

Indre stillhet for indre undervisning

Indre undervisning og veiledning er noe vi har tilgang på hele tiden, det er bare vår manglende evne til å lytte som hindrer oss i å ta imot den assistansen vi får. Hverdagen vår er fylt med gjøremål og oppgaver, og vi mangler initiativ til å sette oss ned og lytte innover.

 

På stille retreat retter vi derfor all vår oppmerksomhet fra utsiden av oss, til det indre. Når du er på stille retreat befinner du deg i en langvarig meditativ tilstand, og holder hele din oppmerksomhet innover i deg selv – til du er tilbake i hverdagen din igjen. Alt skjer i stillhet når du er på stille retreat. Her legger du fra deg mobil, drar ut stikkontakten på TV´n og legger bort computeren. All kommunikasjon med omverden settes på pause slik at du kan konsentrere deg om din indre undervisning disse dagene.

Når vi går inn i stillhet etter workshop fredag ettermiddag retter vi også blikket innover, slik at du utelukkende kan konsentrere deg om å lytte innover og åpne opp for en indre dialog. Alt foregår i stillhet, med et innadvendt fokus i en meditativ tilstand.

 

Den meditative tilstanden er viktig for å kunne lytte til det indre, også for å kunne lytte mer til det som skjer i det ytre. For å få maksimalt ut av en stille retreat anbefaler vi, for de som har mulighet, til å delta på vårt meditasjonskurs. Som ikke handler om flere meditative metoder, men mer om hvordan du kan bruke den meditative til å skape og sette fart i livet ditt.

 

Indre stillhet er startpunktet, ikke sluttpunktet! 

Når du har indre stillhet er du i det stille punktet hvor alt starter. Det er her dialogen med universet og natur blir tydeligere og hvor du kan være mer aktivt med-skapende. Det er i denne tilstanden du kan ta til deg en større grad av spirituell og universell læring. Dette oppnår du bare gjennom å være lyttende. For å kunne lytte er det viktig at du trener deg på å være stille.

Assistanse med IKYA-behandling

Det gis IKYA-behandlinger til de som ønsker, og trenger det som assistanse under retreaten. Dette for å legge til rette for den indre undervisningen. Her vil sertifiserte IKYA-utøvere være med å assisterer under retreaten, både ved sin terapeutiske tilstedeværelse, og ved å tilby IKYA-behandling underveis. Dette er kun justeringer for å assistere den enkelte videre, ikke en times lang behandling. Ofte holder det også bare med noen essenser.

 

Retreat for alle

Du kan gjerne være nybegynner, du får en innføring i hvordan vi gjennomfører en stille retreat og hva du kan forvente deg.

For påmelding klikk her.

DATO

11. – 13. november 2016

STED

IKYA Klinikken  - Skøyen

Karenslyst Allé 9b

0278 Oslo

TID
GODT Å VITE

kl. 10.00 – 22.00

Det er viktig hva du spiser under og før retreaten.

PRIS

Retreaten koster 3400,- og inkludrerer måltid lørdag og søndag

bottom of page