top of page
IKYA Vibrationel Healing

AKTIVITETER

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

Mellom IKYA-behandlingene er det viktig at mottaker jobber aktivt, både på sitt indre, og i sitt ytre liv. Å jobbe på denne måten krever innsats og kreativitet, og da er det nyttig med god støtte og innspill fra flere vinkler. Vår erfaring at dette gjør det enklere, er mer inspirerende og akselererer mottakers prosess.

IKYA Grunnkurs

Dette er et innføringskurs i prinsippene som ligger til grunn for IKYA som metode

IKYA er en medisinsk metode innen komplementær medisin hvor vi ser helse som en del av din totale livs-arena. Her på dette kurset tar vi for oss mange av de grunnleggende prinsippene som fungerer som selve grunnmuren i IKYA- metoden. Vi arbeider og underviser ut fra perspektivet at vi er sjel (Atma) og har kropp, og vi tar derfor utgangspunkt i de bakenforliggende årsakene. Vi forholder oss til ulike nivåer av eksistens, hvor ens nåværende liv og uttrykk inngår. Enkelt forklart introduserer vi deg her til hele livet ditt, som en sammenhengende realitet.

 

Vi vil på dette kurset introdusere deg til grunnleggende universelle prinsipper, slik at du kan lære deg å sette de mindre delene i livet ditt inn i en større sammenheng, og dermed kunne forholde deg til deg selv og livet fra ut fra flere perspektiver. IKYA arbeider utifra den virkelighet at helbredelsen ligger i å gjenopprette balanse mellom individet og denne større sammenhengen. Enhver opplevd blokkering er noe individet selv skaper gjennom misforståelser, trossystemer eller annen subjektiv overbevisning. Ved å lære litt mer om seg selv og sin bevissthet kan man leve mer i forhold til virkelighet og åpne seg mer for livets flyt, glede og helbredelse.

I ubalansene våre ligger det potensial for læring og utfoldelse

Ubalansen representerer i praksis et område der du ikke er i harmoni med livet, og hvor en læreprosess er forutsetningen for å gjenopprette harmoni. På dette kurset vil du få mange konkrete øvelse som stimulere de forskjellige delene av bevisstheten din, og du vil få mange innspill på hvordan du kan sette det som skjer i livet ditt inn i en større sammenheng, og gjennom det forstå mer av din egen utfoldelse.

 

I IKYA sier vi at all handling i realiteten er å kompensere for manglende tilstedeværelse

For når du er i absolutt balanse, absolutt tilstede, finnes ikke lenger som behov for uttrykk. Ethvert uttrykk handler i kjernen om individets søken etter bekreftelse. Og vi søker kun bekreftelse når vi ikke opplever tilgang på sannhet direkte gjennom oss selv. Derfor viser våre samhandlinger og vår søken i verden hvor vår ubalanser og fornektelser ligger. På kurset får du en introduksjon til bevissthetens anatomi og øvelser på hvordan du kan trene din bevissthet til å ha en tydeligere opplevd tilstedeværelse, og gjennom det få utløse en større grad av indre ro, innsikt og visdom.

For påmelding følg denne linken.

DATO

November

STED

IKYA Klinikken

PRIS

Kurset koster kr 8.800 og inkluderer et omfattende kompendium og pendel

TID

10.00 - 16.00

HVEM ER KURSET FOR?

Alle som er interessert i vekst, selvutvikling og bevisstgjøring.

HVA BØR JEG TA MED?
Penn og papir, lunsj og drikke. Vær påpasselig med hva du spiser i dagene før kurset.
bottom of page