top of page
IKYA Vibrationel Healing

FOREDRAG & SEMINAR

Våre kunder er genuint opptatt av sin egen helse og livsutfoldelse, og for å legge til rette på best mulig måte introduserer vi her aktiviteter som understøtter og styrker mottakers indre og ytre arbeide.

 

I den forbindelse ønsker vi å gi publikum mer innsikt og forståelse i de prosessen man genererer i livet, og hvilken funksjon de har. De forskjellige tematikkene vi blir konfrontert med er der for at vi skal lære noe, og på disse arrangementene kan vi ta for oss et hvilket som helst tema, eller problemstilling, og presentere underliggende prinsipper, læringspotensialet og funksjon. Kom gjerne med ønske om tema.

Seminar – aktuelle temaer fra hverdagen

Vi inviterer til miniseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer i hverdagen. Her får du undervisning, øvelser og inspirasjon til å jobbe videre med de temaene vi tar opp. Du får servert mange nye perspektiver, konfrontert mange av dine forestillinger og vist hvordan du kan tenke større, inkludere mer og dermed kunne gjøre endringer i dine mønster og forestillinger, som begrenser deg i hverdagen.

Eksempel på temaer vil være:

 • Stress

 • Manglende energi

 • Avhengighet

 • Dopskader

 • Ulykker & Skader

 • Smerte

 • Sykdom

 • Helse

 • Helbredelse

 • Psykisk helse

 • Fysisk helse

 • Livsglede

 • Speiling

 • Selvtillit

 • Overflod

 • Suksess

 • Økonomi

 • Relasjoner

 • M.m.

Vi tar opp temaer som er med og påvirke vår helse. Våre liv påvirkes av hvordan vi selv har det, og hvordan vi selv har det blir et resultat av hvordan vi forholder oss til verden, og det som skjer i den. Det er derfor veldig mange aktuelle temaer, og vi er veldig takknemlig for ønsker og innspill. Vi ønsker å ta for oss de temaene som interesserer våre mottakere og vårt publikum mest.

Tid:           Følg med på vår Facebook side – IKYA Klinikken

Sted:        På IKYA Klinikken

Pris:          Gratis - hvis ikke annet er opplyst om

Kontakt:  info@ikyaklinikken.no

bottom of page